Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Large Aluminum Steel Rolls in the factory

Senzor hustoty plynu

Pre presné, lacné, in-situ meranie plynu v rôznych aplikáciách tepelného spracovania kovov

Opýtajte sa odborníka

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Liang He

Inžinier výskumu a vývoja spracovania kovov, Severná Amerika

Prečo je potrebná kontrola pre ochrannú atmosféru?

Najjednoduchšia nereaktívna atmosféra na tepelné spracovanie kovu alebo materiálu je čistý inertný plyn alebo vákuum, ale ani jedno neponúka ochranu proti stopovým nečistotám, ako je kyslík, voda a oxid uhličitý, ktoré sú takmer vždy prítomné v atmosfére pece na tepelné spracovanie.
Problém stopových nečistôt sa zhoršuje so zvyšujúcou sa teplotou. V závislosti od procesu a materiálu môžu aj malé zmeny teploty alebo úrovne nečistôt posunúť redukčnú alebo neutrálnu atmosféru na oxidačnú, čo má negatívny vplyv na kvalitu upravovaných dielov.
Aby sa pôsobilo proti teplotnému efektu, môžu sa pridať reaktívne látky (H2 a CxHy), aby sa odstránili nečistoty a zachoval sa požadovaný potenciál pre spracovávaný materiál. Kontrolné systémy získali čoraz väčšiu akceptáciu na reguláciu množstva pridaných reaktívnych látok. Zabezpečenie správnej kontroly však nie je len otázkou inštalácie komplikovaného zariadenia; vyžaduje si tiež presné znalosti o tom, ktoré premenné musia byť kontrolované a ako blízko musí byť riadenie v každom danom prípade.

Read more...

Monitorovanie dusíkovo-vodíkovej atmosféry v horúcej zóne so snímačom hustoty plynu

V spekacej peci je neustále meranie a kontrola atmosféry pece čoraz dôležitejšie na zlepšenie kontroly kvality, zníženie nákladov a súlad s regulačnými požiadavkami. Nepretržité meranie rosného bodu a koncentrácie vodíka umožňuje operátorovi pece presnejšie poznať zloženie atmosféry pece a vzor prúdenia. Air Products vyvinul nový senzor hustoty plynu a úspešne ho implementoval na meranie koncentrácie vodíka v horúcej zóne dusíkovo-vodíkovej atmosféry.