Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Halia mixer aeration system

Halia® Mixer Aeration System

Posilnenie čistiarne odpadových vôd

Halia® miešací aerátorový systém je vysokorýchlostný plávajúci mixér s priamym pohonom vybavený na vstrekovanie kyslíka. Miešač poskytuje miešanie biomasy zhora nadol a rovnomernú distribúciu kyslíka, ktorý sa vstrekuje a rozptýli v celej zmiešanej kvapaline s cieľom maximalizovať čas zotrvania a minimalizovať koalescenčný efekt pre účinný prenos kyslíka.

Halia® Prevzdušňovač mixéra sa jednoducho inštaluje do nádrže na aktivovaný kal. Keďže miešacia kapacita je nezávislá od prevzdušňovacej, systém umožňuje kontinuálne miešanie a postupné prevzdušňovanie.

Aké sú výhody Air Products' technológie prevzdušňovania kyslíkom?

ap0028-oxygen2
Vysoký prenos hmoty kyslíka

ap0173-yield
Vyššia miera liečby

1040-check-mark
Vyššie koncentrácie kalu

0757-paper-airplane
Vylepšená schopnosť usadzovania kalu

1093-lightning-bolt
Rýchla odozva na požiadavky procesného kyslíka

ap0121-down-arrow
Spodná penivosť