Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Biological wastewater treatment plant

Ozónové systémy Halia®

Ozónové riešenia pre vodné procesy a znižovanie odpadu

Výhody ozónových systémov Halia®

0991-biotechnology
Nebiologicky odbúrateľný a odstraňovanie mikrokontaminantov

Obmedzenie účinnosti pri biologickom čistení odpadových vôd v dôsledku biologicky neodbúrateľných zlúčenín možno vyriešiť ozónom

0883-chemicals
Ozón v režime Single Mode alebo Advanced Oxidation Mode

Naše laboratórium vám môže pomôcť určiť najlepšie podmienky procesu a technológiu pre vaše potreby

0884-ruler
Žiadny odpad v ozónových systémoch

Oxidačné procesy využívajúce ozón neprodukujú žiadny iný odpad ako plynný kyslík, ktorý je možné regenerovať na prevzdušňovanie

0404-analytical-labs-and-research-science
Laboratórne a pilotné možnosti testovania ozónových procesov

Air Products môžeme testovať v laboratórnom meradle, ale aj v pilotnom meradle v našich zariadeniach na mieste prevádzkovaných so špecializovanými partnermi

0711-trash
Zníženie odpadu

Ozón možno použiť v konvenčných vodárenských zariadeniach na zníženie množstva produkovaného kalu o 80 %