Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
The Air Products Hydrogen Reactions Lab is designed to create an opportunity for innovation and productivity in our customers' hydrogenation reactions

Laboratórium vodíkových reakcií

Flexibilné a robustné testovacie zariadenie pre chemický, farmaceutický a rafinérsky priemysel

Air Products' Laboratórium vodíkových reakcií v Allentowne v Pensylvánii je určené na testovanie a vyhodnocovanie procesov kontinuálnej hydrogenácie a hydrorafinácie vo viacerých priemyselných odvetviach, vrátane jemných a špeciálnych chemikálií, transmixového spracovania, rafinácie použitého oleja a farmaceutického spracovania.

Laboratórne schopnosti vodíkových reakcií

Zostava reaktorov v našom laboratóriu je variabilná a funguje ako jeden alebo viac reaktorov v sekvenčnej konfigurácii. Každý reaktor môže byť tiež prispôsobený na použitie vašich špecifických katalyzátorov na skúšky. Týmto spôsobom môže vaša skúška vykonávať viacero sekvenčných reakčných krokov s rôznymi katalyzátormi pri vysokom tlaku, vrátane:

0861-sun-2
Teploty do 350°C

0795-gauge
Tlak do 2000 psig

0883-chemicals
Porovnajte rôzne katalyzátory

ap0136-science-research-analysis
Posúďte kvalitu surovín

0796-clock
Zmeňte čas pobytu

0809-clipboard
Posúďte kvalitu produktu a výnos