logo Go to Home Page

Systém dusík-metanol

Air Products môže poskytnúť komplexné metanolové systémy na vytvorenie spoľahlivých dusíkovo-metanolových atmosfér pre vašu aplikáciu tepelného spracovania. Dusík, metanol a malé množstvo uhľovodíkového plynu sa v peci zmiešajú do reakčnej atmosféry, ktorá v podstate zodpovedá atmosfére endoplynu počas nauhličovania, karbonitridácie a kalenia. Ponuka zahŕňa presné systémy riadenia prietoku, ktoré poskytujú optimálnu zmes a dýzy na metanol s vynikajúcim výkonom rozprašovania na zlepšenie účinnosti. V niektorých geografických oblastiach poskytujeme aj nádrže a čerpadlá na dodávku metanolu do vášho zariadenia. Air Products' Process Intelligence dokáže prepojiť všetky komponenty vášho systému na optimalizáciu prostredníctvom monitorovania a riadenia.

Stiahnite si brožúru Smart Nitrogen Methanol Lance

Početné výhody oproti endogasu

  • Lepšia kontrola a flexibilná regulácia atmosféry pre konzistentnú kvalitu ošetrovaných častí
  • Flexibilné prispôsobenie atmosféry pece špecifickým požiadavkám na povrch spracovávaného materiálu
  • Priame zapínanie a vypínanie atmosféry – nie je potrebné spúšťať generátory
  • Nevyžaduje sa žiadny pohotovostný endotermický generátor
  • Väčšia bezpečnosť – preplachovanie inertným dusíkom počas vsádzania, pri nečinnosti pece a v prípade poruchy pece
  • Vzdialené monitorovanie údajov na podporu výkonu pece
KONTAKTUJTE NÁS:

Ako to funguje

Zistite viac o našom systéme dusík-metanol.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu s jedným z našich odborníkov na spracovanie kovov.

KONTAKTUJTE NÁS:

CENTRUM ZDROJOV