Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Close up morher board background

Technológia NitroFAS® CER

Využite výmenník tepla na rekuperáciu chladnej energie tekutého dusíka do cirkulujúcej chladenej vody na použitie v centrálnej klimatizácii alebo procesnom chladení. Toto rekuperácia studenej energie je často využívaná výrobcami elektroniky, ktorí potrebujú veľké množstvo plynného dusíka odpareného z tekutého dusíka, čo môže znížiť spotrebu energie ich mechanickej chladiacej jednotky pre úsporu energie.