Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Electronic component with circuit board close up

Technológia NitroFASⓇ IWS

Pokročilá technológia Inert Wave Soldering (IWS) môže znížiť náklady na vlastníctvo

Naša technológia inertizácie dusíkom je systém s riadenou inertnou atmosférou, ktorý je optimalizovaný pre váš špecifický proces bezolovnatého spájkovania, či už máte nové alebo existujúce zariadenie na spájkovanie vlnou. Táto technológia demonštruje vynikajúci výkon a je nákladovo efektívna a užívateľsky prívetivá, čo zníži vaše náklady na vlastníctvo zvýšením kvality spájkovaného spoja a znížením výrobných a materiálových nákladov.