logo Go to Home Page

Systém monitorovania dodávky dusíka

Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti vašich operácií

Systém monitorovania dodávky dusíka (NSMS) vás upozorní na stav vašej dodávky tekutého dusíka a pomôže vám udržať spoľahlivejšiu dodávku dusíka na miesto použitia. Špeciálne upozorňuje na nízke úrovne a tlaky skladovania tekutého dusíka a nízku teplotu domáceho dusíka, aby sa zabezpečilo, že výparníky nebudú prečerpávané. Panel NSMS s vizuálnymi a zvukovými alarmami môže byť namontovaný v dohľade a doslechu prevádzkového personálu a získava signály zo snímačov hladiny, tlaku a teploty v kryogénnom skladovacom systéme.

​Enhancing Safety and Reliability for Your Furnace Operations

Applying innovation and expertise to solving our customers’ problems is a core strength
Zlyhanie otvorte ventil na reguláciu tlaku v domácej sieti
Prietok dusíka nemôže byť prerušený poruchou ventilu alebo stratou výkonu
Senzor pre alarm nízkeho objemu čistenia
Adekvátne upozornenie na nízku hladinu v zásobnej nádrži pre riadené odstavenie preplachovania
Teplotný spínač pre meranie nízkej teploty a alarm
Signalizuje zhoršenie výkonu vaporizéra a ponúka flexibilitu na zvýšenie tokov dusíka
Voliteľné rozhranie s Air Products' Process Intelligence
Umožňuje sledovať a archivovať údaje o spotrebe dusíka
Súlad s NFPA 86
Zvyšuje bezpečnosť prevádzky pecí dodržiavaním noriem

Typická inštalácia s Air Products systémom monitorovania dodávky dusíka

Zistite viac o systéme monitorovania dodávky dusíka spoločnosti Air Products.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu s jedným z našich odborníkov na spracovanie kovov.

Kontaktujte nás:

CENTRUM ZDROJOV