logo Go to Home Page

Plyny farmaceutickej kvality

Pre váš úplný pokoj za každých okolností

Air Products' sortiment plynov farmaceutickej kvality sa vyrába, analyzuje, skladuje a distribuuje v úplnom súlade s regulačnými normami.

Dusík, kyslík a oxid uhličitý plyny farmaceutickej kvality sú plne v súlade s Európskym liekopisom a správnou výrobnou praxou (GMP), časťou II, ako aj japonským a americkým liekopisom. Tieto liekopisy sa týkajú použitia a kvality plynov používaných vo farmaceutickom výrobnom procese.

Plyny Air Products' sa štandardne dodávajú s vysledovateľnými certifikátmi analýzy. Vďaka záruke a sledovateľnosti, ktorú poskytujeme, sa zredukuje proces kvalifikácie vášho dodávateľa a zníži sa počet vašich vnútropodnikových kontrol.

Naše plyny farmaceutickej kvality sa dodávajú vo vyhradených fľašiach a baleniach vybavených ventilmi pre zvyškový tlak, aby sa zaručila konzistencia a zabránilo sa spätnej kontaminácii. Pre používateľov s väčším objemom ponúkame aj hromadné dodávky a generátory na mieste.

 

Výhody našich plynov farmaceutickej kvality

100% súlad s predpismi

Úplná sledovateľnosť údajov o surovinách

Jedinečné číslo kontrolnej šarže

Spoľahlivé a nákladovo efektívne získavanie plynov pre API

Otázky? Máme odpovede.

KONTAKTUJTE NÁS:

Možnosti dodávky plynu

Oxid uhličitý

Naše skúsené aplikačné tímy po celom svete môžu využiť svoje znalosti z odvetvia a aplikácií, aby vám poskytli zásobovanie stlačeného alebo tekutého oxidu uhličitého a technologické riešenie, ktoré uspokojí vaše jedinečné potreby.

Dusík

Užitočný ako plyn, pre svoje inertné vlastnosti a ako kvapalina na chladenie a mrazenie. Prakticky každé odvetvie môže ťažiť z jeho jedinečných vlastností na zlepšenie výnosov, optimalizáciu výkonu a zvýšenie bezpečnosti prevádzky.

Kyslík

Okrem jeho použitia ako dýchacieho plynu pre zdravotnícke aplikácie sú jeho silné oxidačné vlastnosti prínosom pre mnohé priemyselné odvetvia zlepšením výnosov, optimalizáciou výkonu, znížením nákladov a znížením uhlíkovej stopy v porovnaní s inými palivami.