Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Deflashing Parts

PolarFit® odstraňovacie systémy a služby

Naši aplikační inžinieri môžu s vami spolupracovať pri identifikácii typu zariadenia, ktoré je najvhodnejšie pre vašu prevádzku. V našich prvotriednych laboratóriách na odstraňovanie zábleskov je možné spustiť rôzne parametre procesu, ktoré vám pomôžu optimalizovať vašu produktivitu, vrátane:

  • Kvalita dielov
  • Spotreba tekutého dusíka
  • Časy procesných cyklov
  • Teplotné profily
  • Veľkosť média výbuchu

Nakoniec vám naši inžinieri môžu pomôcť vyhodnotiť ekonomický dopad používania tekutého dusíka a vykonať analýzu priepustnosti, ktorá pomôže identifikovať príležitosti na zvýšenie výroby alebo zníženie nákladov.