logo Go to Home Page

PolarFit® reakčný chladiaci systém

Systém navrhnutý tak, aby vyhovoval vašim reakčným požiadavkám

Air Products' PolarFit® reakčný chladiaci systém poskytuje rýchly, presný, flexibilný a lacný spôsob dosiahnutia pokročilých syntéznych reakcií vo farmaceutických, biotechnologických a špeciálnych chemických spoločnostiach pri požadovaných teplotách.

Systém umožňuje najnovšiu vedu vytvorením nízkoteplotných podmienok nevyhnutných pre jemnú chemickú syntézu s použitím tekutého dusíka pri -196ºC na vývoj nových a komplexných molekúl. Chladenie až na -100 °C môže zlepšiť selektivitu reakcie, umožniť bezpečné spracovanie vysoko reaktívnych zlúčenín a zvýšiť výťažky.

​Air Products ponúka tri reakčné chladiace systémy PolarFit®

  • Nepriame chladenie Kde je teplonosná kvapalina chladená externe kvapalným dusíkom
  • Polopriame chladenie Kde sa kvapalný dusík odparuje v špirále vo vnútri nádoby reaktora
  • Priame chladenie Kde sa kvapalný dusík vstrekuje priamo do nádoby reaktora

Reakčný chladiaci systém PolarFit® ponúka oproti mechanickým chladiacim systémom množstvo výhod:

Flexibilné chladiace kapacity

Reakčná teplota môže byť presne kontrolovaná prietokom tekutého dusíka nezávisle od chemickej reakcie

Nízke prevádzkové náklady

Spotreba kvapalného dusíka sa automaticky prispôsobí požiadavkám na chladenie a môže sa opätovne použiť na inertizáciu

Nízke investičné náklady

Kapitálové požiadavky a náklady na inštaláciu sú nižšie ako náklady na mechanické systémy s teplotami pod –60 °C

Výnimočná spoľahlivosť

Systém je spoľahlivý, ľahko sa udržiava a dosahuje presnú reguláciu teploty bez rizika zamrznutia

Energeticky úsporné

Systémy sú menej energeticky závislé, čím sa znižujú prevádzkové náklady a zvyšuje sa spoľahlivosť v prípade výpadku prúdu

Máte náročné reakcie pri nízkych teplotách?

Naši technickí špecialisti vám môžu pomôcť určiť najlepší systém, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

KONTAKTUJTE NÁS: