Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Materials before and after cryogenic grinding

Systémy na zmenšenie veľkosti PolarFit®

Nákladovo efektívny spôsob, ako dosiahnuť požadovanú veľkosť častíc a rýchlosť výroby

Air Products' Riešenia kryogénneho mletia PolarFit® vám môžu pomôcť brúsiť efektívnejšie a efektívnejšie, najmä materiály citlivé na teplo alebo ťažko frézovateľné materiály. Či už máte existujúci kryogénny alebo ambientný frézovací systém, ktorý potrebujete upgradovať, alebo plánujete nainštalovať nový systém, môžeme vám pomôcť.