Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Metal cogs, bearings, and gear shafts.

Inteligentná dusíkovo-metanolová tyč

Smart Lance vás upozorní na potrebu údržby, zníži prestoje a zabezpečí špičkový výkon systému

Air Products' Inteligentná dusíkovo-metanolová dýza vás informuje v reálnom čase o svojej teplote a tlaku. Znalosť stavu vašej dýzy vám umožňuje proaktívne plánovať údržbu, skrátiť prestoje a udržať váš systém v prevádzke na špičkovom výkone.

Opýtajte sa odborníka

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Liang He

Inžinier výskumu a vývoja spracovania kovov, Severná Amerika

Ako vypočítam množstvo metanolu, ktoré potrebujem na nauhličovanie atmosféry?

Nauhličovanie a iné uhlíkové kontrolné atmosféry vyžadujú zdroj CO na uľahčenie difúzie uhlíka do povrchu kovu. Jedným zdrojom je tvorba endotermickej atmosféry, pri ktorej vzduch a zemný plyn reagujú vo vonkajšom generátore za vzniku plynu zloženého z 20 % CO, 40 % H2 a 40 % N2, so stopovými množstvami CO2 a vlhkosti.

Ďalším zdrojom CO je zavedenie zmesi 40 % dusíka a 60 % metanolu do pece, ktorá tvorí plyn rovnakého zloženia vyrábaný endotermicky. Teplo pece rozloží metanol (CH3OH) na CO a H2, ktoré sa potom zmiešajú s dusíkom. Tu je návod, ako vypočítať potrebné množstvo metanolu. Pre 1000 scf atmosféry bude napríklad 40 % alebo 400 scf dusíka, podľa vyššie uvedených pomerov. Zvyšných 60 % alebo 600 scf bude tvoriť disociovaný metanol. Keďže jeden galón metanolu disociuje na približne 240 scf plynu, na disociáciu do požadovaného 600 scf atmosféry by bolo potrebných 2,5 galónu metanolu.

Read more...