Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Thermal spray

Chladiaci systém s termálnym sprejom

Inovatívne technológie a riešenia

Táto patentovaná technológia využíva kryogénne dusíkové výpary a dusíkový aerosólový sprej ako chladiacu kvapalinu, ktorá vám pomôže dosiahnuť vysokokvalitné nátery tepelným nástrekom. Naša nová technológia dokáže efektívne a rovnomerne chladiť nátery monitorovaním teploty náteru a zmenou intenzity chladenia tak, aby zodpovedala teplu generovanému v procese striekania. Môže vám pomôcť znížiť náklady vďaka eliminácii medziprechodových chladiacich prestávok, znížiť plytvanie práškom a plynom, zlepšiť kvalitu dielov (zachovať vlastnosti substrátu, minimalizovať oxidáciu náteru a znížiť zvyškové napätia) a zlepšiť využitie zariadenia a kabíny na tepelné striekanie.

Automatizovaný systém chladenia substrátu

Automatizovaný systém chladenia substrátu pre operácie natierania HVOF