logo Go to Home Page

argón

Všestranný plyn pre sklársky priemysel

Argón je nereaktívny, bezfarebný, nehorľavý plyn s nízkou tepelnou vodivosťou, ktorý sa dá ľahko ionizovať.

Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam má argón mnoho aplikácií pri výrobe skla:

  • Ako práškový nosný plyn pre úplne inertné prostredie
  • V procese tvarovania skla, aby sa predišlo škodlivým reakciám, ako je tvorba defektov skla, a aby sa pomohli chrániť komory/zariadenia, kde sa tvorí sklo
  • Na plnenie predmetov vyrobených zo skla, aby sa zlepšil ich výkon alebo aby fungovali, napr. výplň okenných a dverových izolačných skiel (IGU)
  • Na kontrolu atmosféry vo vnútri autoklávov a horúcich izostatických lisov (HIP), aby sa zabránilo spaľovaniu organických materiálov používaných na laminovanie sklenených výrobkov a/alebo iných materiálov, ako sú lepenky používané na rozpery výrobkov
  • Ako primárny plazmový plyn alebo ako sekundárny plyn s dusíkom na zvýšenie jeho energie

Spoľahnite sa na Air Products odbornosť. . .

Nechajte našich aplikačných špecialistov, aby vám pomohli určiť výhody používania argónu vo vašej prevádzke.

Kontaktujte nás ešte dnes!

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS LIBRARY

CENTRUM ZDROJOV