Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Half-open double pane window. Argon can be used to as an insulator to fill windows.

argón

Všestranný plyn pre sklársky priemysel

Argón je nereaktívny, bezfarebný, nehorľavý plyn s nízkou tepelnou vodivosťou, ktorý sa dá ľahko ionizovať.