Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Kryptón

Kryptón (Kr) vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe xenónového plynu. Krypton sa používa hlavne v osvetľovacom priemysle a produktoch na izoláciu životného prostredia.