Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Air Products’ O2 plant in Reidsville, NC

Kyslík

Ponúkame stlačený kyslík plynný alebo kvapalný kyslík v rôznych čistotách a koncentráciách

Air Products je lídrom v dodávkach kyslíka do chemického priemyslu na výrobu mnohých kľúčových produktov, ako je etylén alebo propylénoxid. Okrem dodávok kyslíka môže Air Products poskytnúť kľúčové odborné znalosti v oblasti obohacovania kyslíkom na zvýšenie kapacity existujúcich zariadení, zníženie jednotkových výrobných nákladov a zlepšenie environmentálnej zhody. Toto sú bežné výzvy, ktorým čelí väčšina chemického priemyslu. Pre oxidačné procesy je použitie vzduchu obohateného kyslíkom alebo čistého kyslíka namiesto vzduchu osvedčeným, ekonomickým a bezpečným spôsobom riešenia týchto problémov.

Zlepšenie spaľovacích a oxidačných reakcií: Kedy použiť kyslík

V tomto článku zistíte, ako použitie kyslíka namiesto vzduchu vedie v mnohých prípadoch k zlepšeniu reakčného výkonu.