logo Go to Home Page

Zmesi procesných plynov

Presné a spoľahlivé zmesi plynov pre aplikácie

Air Products' rad zmesí procesných plynov sa bežne používa na podporu alebo riadenie širokého spektra priemyselných a vedeckých procesov.

Pre mnohé takéto zmesi je presná kontrola a meranie kritických nečistôt základnou požiadavkou, či už na maximalizáciu efektivity závodu a procesu, alebo na zabezpečenie najvyššej kvality analytických meraní.

Aplikácie zahŕňajú:

  • Laserové rezonačné plyny
  • Rast bunkovej kultúry
  • Detekcia úniku
  • Atmosféra pecného plynu
  • Schránky na rukavice
  • Analytické prístroje

Air Products ponúka komplexný rad štandardných zložení plynov pre všetky tieto rôzne aplikácie. Môžeme tiež dodať kompozície na mieru pre vaše individuálne požiadavky pomocou plynov s mimoriadne vysokou čistotou a našich pokročilých analytických schopností.

Typicky sa zmesi procesných plynov vyrábajú vsádzkovo, v prípade potreby s analytickým overením kritických nečistôt.

Dostupné v samostatných valcových a zložených baleniach valcov. 

Ľahko dostupné

Štandardné zmesi dostupné v krátkych dodacích lehotách

Čistota

Zmesi zmiešané s použitím plynov s ultra vysokou čistotou

Presnosť

Vyrába sa v rámci prísnych tolerancií zmesi s dodatočnými výrobnými krokmi na zabezpečenie homogenity zmesi

Kvalita

Certifikované koncentrácie kritických nečistôt, ktoré sú minimalizované, aby sa zabezpečilo, že váš proces bude mať zmes plynov najvyššej kvality

Špecifikované odborníkmi

Každý produktový rad bol definovaný odborníkmi na danú problematiku, aby sa zabezpečila optimálna špecifikácia pre váš proces

Objavte správne riešenie pre váš prívod plynu a zmiešavacie zariadenie

Naši špecializovaní inžinieri vám pomôžu nájsť najlepšie riešenie prispôsobené vášmu procesu.

KONTAKTUJTE NÁS:

CENTRUM ZDROJOV