Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Zmesi procesných plynov

Presné a spoľahlivé zmesi plynov pre aplikácie

Ľahko dostupné

Štandardné zmesi dostupné v krátkych dodacích lehotách

Čistota

Zmesi zmiešané s použitím plynov s ultra vysokou čistotou

Presnosť

Vyrába sa v rámci prísnych tolerancií zmesi s dodatočnými výrobnými krokmi na zabezpečenie homogenity zmesi

Kvalita

Certifikované koncentrácie kritických nečistôt, ktoré sú minimalizované, aby sa zabezpečilo, že váš proces bude mať zmes plynov najvyššej kvality

Špecifikované odborníkmi

Každý produktový rad bol definovaný odborníkmi na danú problematiku, aby sa zabezpečila optimálna špecifikácia pre váš proces