Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Vzácne plyny

Pre sklenenú výplň na zlepšenie výkonu produktu alebo umožnenie funkčnosti

Špeciálne plyny ako kryptón, xenón, neón a zmesi vzácnych plynov používané na plnenie predmetov vyrobených zo skla, aby sa zlepšil ich výkon alebo aby fungovali. Konkrétne kryptón sa používa ako plnivo pri výrobe dvojitých a trojitých izolačných okien. Hlavnými výhodami použitia kryptónu sú zníženie tepelných strát, zvýšenie odporu prenosu tepla v jednotke a zníženie úrovne slnečného žiarenia. Môžete tiež zvýšiť R-hodnotu alebo znížiť U-faktor pre izoláciu okien a dverí pomocou kryptónu, xenónu a zmesí vzácnych plynov. Tieto vzácne plyny sa používajú aj na plnenie žiaroviek a neónového osvetlenia.