logo Go to Home Page

Výhľadové vyhlásenia

Výhľadové vyhlásenia uvedené na tejto webovej stránke sú založené na súčasných očakávaniach týkajúcich sa dôležitých rizikových faktorov. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od vyjadrených. Medzi faktory, ktoré môžu spôsobiť, že sa budú výhľadové vyhlásenia podstatne líšiť od skutočných výsledkov, patria okrem iného celkové ekonomické a obchodné podmienky; dopyt po tovare a službách Air Products; konkurenčné faktory v odvetviach, v ktorých súťaží; schopnosť získať späť zvýšené náklady na energiu a suroviny prostredníctvom tvorby cien; zmeny vo vládnych nariadeniach; úspešnosť implementácie programov znižovania nákladov; dopad načasovania a iné neistoty budúcich akvizícií, odpredajov alebo kombinácií v rámci príslušných odvetví; kolísanie úrokových sadzieb a cudzích mien; vplyv daňových a iných právnych predpisov a nariadení v jurisdikciách, v ktorých Air Products a jej pridružené spoločnosti pôsobia; a načasovanie a sadzbu, pri ktorej možno daňové dobropisy využiť.