Praha

Spoločnosť Air Products poskytla mobilnú vodíkovú stanicu na prezentáciu vodíkových technológií na Slovensku

  

Spoločnosť Air Products (NYSE: APD), popredný svetový výrobca technických plynov a súvisiacich technológií, poskytla mobilnú vodíkovú stanicu na prezentáciu vodíkových technológií na Slovensku

Na otvorení prezentačnej akcie Žiť energiou, ktorú usporiadala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), predviedli pracovníci spoločnosti Air Products čerpanie vodíka do elektromobilu poháňaného vodíkovým palivovým článkom (FCEV). Prítomným hosťom a novinárom ukázali, že dopĺňanie vodíka do nádrže je úplne bezpečné a pre používateľa veľmi pohodlné. Prezentačná akcia s vodíkovou plniacou stanicou bude zoznamovať odbornú aj laickú verejnosť s možnosťami využitia obnoviteľných zdrojov, medzi ktoré patria úplne bezemisné vodíkové vozidlá.

Spoločnosť Air Products poskytla mobilnú vodíkovú stanicu na prezentáciu vodíkových technológií na Slovensku

Akciu otvoril minister hospodárstva a podpredseda vlády Richard Sulík spolu s generálnym riaditeľom SIEA Petrom Blaškovitšom a Vlastimilom Pavlíčkom, riaditeľom spoločnosti Air Products pre obnoviteľné zdroje, v priestoroch dopravnej spoločnosti Arriva v Trnave. 

Technici predviedli prítomným hosťom a novinárom obsluhu vodíkovej stanice pri dopĺňaní paliva do dvoch vodíkových automobilov, ktoré boli zakúpené na predvádzanie vodíkových technológií v doprave. Podľa ministra Richarda Sulíka by mali tieto prezentácie prispieť k naplneniu vízie, že do roku 2030 sa na Slovensku výrazne zvýši využitie vodíka nielen v priemysle, v plynárenstve a v teplárenstve, ale aj v doprave.

„Spoločnosť sa postupne zbavuje uhlíka a je odhodlaná realizovať alternatívne riešenia. Jedným z nich je v našom štáte vodík. Sme na začiatku vývoja, ktorý potrvá desiatky rokov. Dnes sme však dosiahli jeden z ďalších míľnikov, z čoho mám veľkú radosť,“ povedal Richard Sulík.

Generálny riaditeľ Peter Blaškovitš povedal, že SIEA chce zvýšiť povedomie o možnostiach vodíka a tak prispieť k rozšíreniu vodíkových technológií na Slovensku. „SIEA už veľa rokov podporuje inovácie a nové technológie, ktoré prispievajú k efektívnemu využívaniu energie a zároveň myslia na životné prostredie. Preto sme sa zamerali aj na vodík, ktorý má širokú škálu využitia. V doprave sa o ňom uvažuje ako o palive nielen pre osobné automobily, ale aj pre nákladné automobily, autobusy, vlaky a v budúcnosti aj pre lode a lietadlá,“ komentoval spustenie akcie Peter Blaškovitš. Vodíkovú čerpaciu stanicu s automobilom Toyota Mirai bude v súčasnosti využívať Trnavský samosprávny kraj, aby sa jeho pracovníci mali možnosť zoznámiť s výhodami vodíkového pohonu. Samotnú vodíkovú plniacu stanicu s plniacim tlakom 350 barov prenajíma agentúre SIEA spoločnosť Air Products Slovakia na základe výsledkov verejnej súťaže. Je známa tým, že je súčasťou veľkých globálnych projektov zameraných na výrobu, distribúciu a využívanie vodíka. 

„Sme najväčším výrobcom vodíka a s jeho používaním máme takmer šesťdesiatročné skúsenosti. Našou účasťou na tejto akcii chceme demonštrovať technologickú vyspelosť, znalosti a zručnosti, ktoré ponúkame, aby sme na Slovensku pomohli vybudovať celú vodíkovú infraštruktúru a tak prispeli k dosiahnutiu bezemisnej ekonomiky,“ opísal Vlastimil Pavlíček účel zapojenia spoločnosti Air Products do projektu. Podľa jeho slov je to jeden z prvých konkrétnych krokov smerom k rozvoju vodíkovej mobility a tým aj ku klimatickej neutralite, ktorú sa Slovensko zaviazalo dosiahnuť do roku 2050.


O společnosti Air Products 
Air Products (NYSE: APD) je popredná svetová spoločnosť zameraná na výrobu priemyselných plynov, ktorá na trhu pôsobí 80 rokov. Spoločnosť sa zameriava na zaistenie energií, udržateľný rozvoj a rozvíjajúce sa trhy. Dodáva potrebné technické plyny, súvisiace technológie a odborné aplikačné znalosti desiatkam priemyselných odvetví od rafinérií, chemického a strojárskeho priemyslu cez výrobu elektrotechniky, spracovateľský priemysel až po potravinárstvo. Air Products je taktiež svetovým lídrom v dodávkach technológií a zariadení na spracovanie skvapalneného zemného plynu. Spoločnosť vyvíja, navrhuje, stavia, vlastní a prevádzkuje niektoré z najväčších svetových priemyselných plynárenských projektov. Patria sem projekty v oblasti splyňovania, ktoré udržateľne premieňa bohaté prírodné zdroje na syntézny plyn na výrobu vysoko hodnotnej energie, palív a chemikálií, projekty na zachytávanie uhlíka a svetové projekty bezuhlíkového vodíka, ktoré podporujú globálnu ekologickú dopravu a prechod na bezemisnú energetiku.

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 obrat vo výške 10,3 miliárd USD, pôsobí v 50 krajinách a má súčasnú tržnú kapitalizáciu približne 50 miliárd USD. Viac ako 20 000 kvalifikovaných a talentovaných zamestnancov z rôznych prostredí, ktorí sú motivovaní dosahovať vyššie ciele spoločnosti Air Products, vytvára inovatívne riešenia, ktoré sú prínosom pre životné prostredie i udržateľný rozvoj a rieši výzvy, ktorým čelia zákazníci, komunity i celý svet. Viac informácií sa dozviete na webových stránkach www.airproducts.sk alebo nás sledujte na LinkedIn, Twitter, Facebook alebo Instagram