logo Go to Home Page

Dočasné plynové riešenia

Bezpečná, spoľahlivá a rýchla krátkodobá dodávka plynu – kde a kedy ju potrebujete

Keď nastane potreba krátkodobej alebo núdzovej dodávky priemyselného plynu – najmä počas spúšťania, špičkových období dopytu, plánovanej alebo neplánovanej údržby a odstávok závodu alebo potrubia – potrebujete rýchlu pomoc, aby ste zostali online a produktívni. Už viac ako 40 rokov sa zákazníci spoliehajú na naše expresné služby Air Products (APEX) pre bezpečné, spoľahlivé a rýchle dočasné dodávky vodíka a dusíka. Môžeme tiež dodať argón, kyslík a hélium, aby sme splnili vaše požiadavky.

Náš skúsený tím vám pomôže:

  • Preplachovanie, inertizácia a vytláčanie produktu
  • Zrýchlené ochladzovanie reaktora na skrátenie odstávok
  • Sušenie a odizolovanie za tepla
  • Tlakové skúšky a uvedenie zariadenia do prevádzky
  • Prevádzka kľúčových procesných jednotiek počas obratu s dočasným prívodom vodíka
  • Posun potrubia

Contact APEX Services for temporary and emergency gas solutions.

1-800-APEX-GAS (USA, available 24/7); +44 (0) 800 389 0202 (Europe); +65 6494 2240 (Asia); +65 6853 6800 (Asia - emergency number)

CONTACT US TODAY!

RESOURCE CENTER