Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Example of Computational Fluid Dynamics (CFD) modeling representation of a melting furnace

Služby modelovania výpočtovej dynamiky tekutín (CFD) pre výrobu kovov

Vyhodnoťte a preskúmajte spôsoby, ako zvýšiť produktivitu a znížiť náklady

V dnešnom konkurenčnom prostredí výrobcovia kovov hľadajú spôsoby, ako zvýšiť výnos a zisk, zlepšiť kvalitu produktov a dosiahnuť celkovú optimalizáciu procesov. Prístup pokusov a omylov k prevádzkovým zmenám vystavuje výrobný proces veľkému riziku a potenciálu nákladných chýb.

Osvedčené možnosti modelovania Air Products vám umožňujú hodnotiť a skúmať spôsoby, ako zvýšiť produktivitu a znížiť náklady bez tohto rizika. Naše modelovacie štúdie vám poskytnú rýchle, overené výsledky a odporúčania pre širokú škálu operácií tavenia, rafinácie a spracovania pri výrobe kovov.

Prípadová štúdia

Výpočtové modelovanie sa použilo na určenie najvhodnejšej technológie horákov, optimálnych pozícií horákov a režimov spaľovania pre implementáciu kyslíkovo-palivových horákov v spojení s regeneračnými vzduchovo-palivovými horákmi zákazníka s cieľom výrazne zvýšiť produkciu.