Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Designing models on computer

Služby výpočtového modelovania

Prinášame najmodernejšie modelovacie riešenia výskumných a inžinierskych problémov

Aké sú výhody našich služieb výpočtového modelovania?

0883-chemicals
Výpočtová chémia

Vysokovýkonné výpočty na predpovedanie výkonnosti materiálov, technických vlastností, bezpečnostných charakteristík a nákladov

1008-desktop
Výpočtová dynamika tekutín

Analýzy pre koncepčné štúdie návrhov, podrobný vývoj produktov, škálovanie, riešenie problémov a dovybavenie

0950-medical
Kinetika a modelovanie reaktorov

Základy reakcií a interakcií s transportnými procesmi v reaktore, kľúčové pre návrh procesov

ap0136-science-research-analysis
Procesné modelovanie a optimalizácia

Optimalizovať a dosiahnuť požadované výkonnostné ciele, ako sú náklady, efektivita procesu a vlastnosti materiálu

0850-calcuator
Štatistické vedy

Štatistiky a techniky modelovania, analýza a optimalizácia všetkých fáz prevádzky elektrárne

0990-presentation
Data Mining

Používa sa pri optimalizácii prevádzky závodu na uľahčenie rozhodovania v obchodnom prognózovaní, predaji a marketingu

ap0007-equipment
Aplikovaná matematika a numerické metódy

Rozvíjajte matematiku a vedecké výpočty na problémy, kde riešenia neexistujú alebo nie sú vo vhodnej forme