logo Go to Home Page

Vodné laboratórium

Zdroje špecializovaného vodného laboratória k vašim službám

V našom špecializovanom vodárenskom laboratóriu ponúkame efektívne riešenia pre úpravu vašich pitných vôd alebo čističiek odpadových vôd. Náš tím výskumníkov a technikov používa najmodernejšie technológie, ktoré vám pomôžu nájsť optimálne riešenie pre vaše potreby v oblasti úpravy vody.

Naše služby zahŕňajú:

 • Špecifické štúdie, analýzy a testovanie v laboratórnom meradle 
 • Audit zákazníckych procesov: šetrenia na mieste a 
  hodnotenia
 • Charakterizácia vzoriek vody
 • Simulačné nástroje na prevzdušňovanie s O₂ a neutralizáciu pH 
  S CO₂
 • Overenie uskutočniteľnosti prostredníctvom laboratórneho testovania 
 • Návrh a výstavba pilotných demonštračných zariadení
 • Školenie, poradenstvo a technická pomoc o najlepšej vode 
  Technológie spracovania 
 • Podpora a implementácia výskumu, inovácií a 
  Projekty transferu technológií súvisiace s úpravou vody 

Potrebujete pomoc s vašou čističkou odpadových vôd?

Vodné laboratórium je vybavené všetkými najnovšími technológiami, vybavením a materiálmi k vašim službám.

KONTAKTUJTE NÁS: