Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Dewars

Dewarové nádoby

Kvapalné kryogénne nádrže dostupné v rôznych objemoch, aby splnili akúkoľvek požiadavku

Pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) a ďalšie kryogénne aplikácie Air Products dodáva tekuté hélium v 60, 100, 250 a 500 litroch robustne skonštruovaných a super izolovaných Dewarových nádob.

Kontaktujte nás a dozviete sa viac.