logo Go to Home Page

ISO kontajnery

ISO kontajnery sa používajú na prepravu nebezpečných aj nie nebezpečných sypkých kvapalín. Ich intermodálny dizajn umožňuje ich použitie vo viacerých dopravných prostriedkoch, najmä nákladných autách alebo lodiach.

V Air Products nám naša veľká flotila kontajnerov umožňuje prepravovať produkty z našich závodov na výrobu hélia k zákazníkom a na naše prekládky po celom svete.

Viac informácií o našich ISO kontajneroch?

KONTAKTUJTE NÁS: