Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen tube trailer at LaPorte, TX plant

Vozidlá na zásobníky

Air Products dodáva veľké množstvá vysokotlakových plynov prepravovaných v rúrkových návesoch, ktoré možno skladovať u zákazníka. Tento skladovací systém sa zvyčajne skladá z niekoľkých vysokotlakových oceľových nádob, ktoré sú navzájom spojené a môžu mať modulárny dizajn, aby čo najlepšie vyhovovali vašej miere používania. Systémy dokážu spracovať argón, oxid uhoľnatý, stlačený vzduch, hélium, vodík, dusík a kyslík.