Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
oxy-fuel burner flames, for use in heating applications
Výroba kovov

Kúrenie pre železo a oceľ

Priemyselné plyny a nákladovo efektívne technológie pre všetky vaše operácie vykurovania a dokurovania

Pre akýkoľvek proces spaľovania je potrebný kyslík. Doplnením alebo nahradením spaľovacieho vzduchu kyslíkom pri ohrievaní nádob, pecí a oceľových hrán alebo povrchov je možné zlepšiť celkové spaľovanie. Výsledný zvýšený prenos tepla, vyššie teploty plameňa a znížený objem spalín umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie vykurovanie s menším množstvom emisií. Air Products ponúka výpočtové fluidné dynamické modelovanie, patentované horáky a riadiace technológie, ktoré vám môžu pomôcť prispôsobiť systém vašim jedinečným potrebám vykurovania.

ponuky

Prehlbovacia pec prináša výrazné úspory

Oceliarsky priemysel je už dlho ochotným partnerom v skúšobných verziách nových technológií spaľovania. Úmyselne slúžil ako médium na podporu inovácií prostredníctvom prijatia nových vynálezov spaľovania v snahe o energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia. Spaľovanie je zaujímavá veda, ktorá skúma premenu chemickej energie z palív na užitočné teplo využívané v priemyselnom procese.