logo Go to Home Page

Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) Chladenie

Kryogénne kvapalné hélium a kvapalný dusík ako chladivá

Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) je výskumná technológia analytickej chémie používaná na analýzu fyzikálneho a chemického zloženia materiálov. Používa sa najmä v univerzitných a nemocničných laboratóriách a v potravinárskom, biologickom, farmaceutickom a chemickom priemysle.

Kvapalné hélium je potrebné na ochladenie NMR magnetu a tekutý dusík možno použiť na absorbovanie tepla zvonku magnetu a zníženie rýchlosti vyparovania hélia.

Air Products je popredný svetový dodávateľ tekutého hélia a tekutého dusíka.

Stiahnite si brožúru Bezpečné a spoľahlivé zásobovanie héliom

Air Products ponúka bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok, ktoré požadujete

Máme certifikovaných technikov IS0 9001

BIP® Cylinder Technology – Ultra-high Purity Gas

  • High tech purification system and unique valve design delivering ultra-high purity gas
  • Carrier gas in gas chromatography (GC) improving analytical accuracy
  • Reduce baseline noise
  • Lower limits of detection
  • BIP® cylinder technology available in ultra high purity helium, nitrogen, hydrogen and argon
Download BIP Built-in Purifier Technology brochure

Viac informácií o našej ponuke plynu s mimoriadne vysokou čistotou?

KONTAKTUJTE NÁS:

Možnosti dodávky plynu

Air Products plyny, ktoré sa zvyčajne poskytujú v plynnej a kvapalnej forme, umožňujú zákazníkom v širokom spektre priemyselných odvetví zlepšiť ich environmentálny výkon, kvalitu produktov a produktivitu.

Hélium

Inertný plyn pre kryogénne aplikácie, prenos tepla, tienenie, detekciu netesností, analytické a zdvíhacie aplikácie

Dusík

Užitočný ako plyn, pre svoje inertné vlastnosti a ako kvapalina na chladenie a mrazenie. Prakticky každé odvetvie môže ťažiť z jeho jedinečných vlastností na zlepšenie výnosov, optimalizáciu výkonu a zvýšenie bezpečnosti prevádzky.

Dewarové nádoby

Pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) a ďalšie kryogénne aplikácie Air Products dodáva tekuté hélium v 60, 100, 250 a 500 litroch robustne skonštruovaných a super izolovaných Dewarových nádob.