Päťbodový plán: Pohyb vpred

Počas posledných niekoľkých rokov viedol úspech spoločnosti Air Products náš strategický päťbodový plán. Naša cesta nie je nikdy dokončená, a tak sme päťbodový plán posunuli do ďalšej fázy, aby sme formovali náš rast v nasledujúcich rokoch. Tento vyvinutý päťbodový plán je naším plánom na zvýšenie bezpečnosti, inklúzie, ziskovosti a udržateľnosti pri našom raste.

Náš päťbodový plán pozostáva z nasledujúcich prvkov: