logo Go to Home Page
Seifi Ghasemi
Seifi Ghasemi Download full resolution image

Seifi Ghasemi

predseda predstavenstva, prezident a vrchný výkonný riaditeľ

Seifi Ghasemi sa stal predsedom, prezidentom a výkonným riaditeľom Air Products v júli 2014. V tejto úlohe sa zameriava na nastavenie stratégie a politiky spoločnosti, rozvoj vedenia a plnenie záväzkov akcionárov.

Pán Ghasemi je členom The Business Council, združenia generálnych riaditeľov najdôležitejších svetových obchodných spoločností. V roku 2019 bol zvolený do predstavenstva Obchodnej rady USA a Číny. Pán Ghasemi bol tiež v roku 2017 príjemcom Medzinárodnej paládiovej medaily za rok 2017 od Société de Chimie Industrielle za jeho významný prínos pre chemický priemysel.

Pred nástupom do Air Products z 2001-2014 pôsobil pán Ghasemi ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Rockwood Holdings, globálneho lídra v oblasti lítia a pokročilých materiálov. V rokoch 1997 – 2001 zastával vedúce funkcie vo svetovej priemyselnej spoločnosti GKN vrátane pozície riaditeľa hlavnej správnej rady spoločnosti GKN, plc, a predsedu predstavenstva a vrchného výkonného riaditeľa spoločností GKN Sinter Metals, Inc. a Hoeganes Corporation. Na začiatku svojej kariéry strávil pán Ghasemi takmer 20 rokov v skupine BOC na pozíciách vrátane riaditeľa hlavnej rady BOC Group, plc; prezident BOC Gases Americas; a predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ BOC Process Plants, Ltd. a Cryostar. 

Pán Ghasemi získal bakalársky titul na Abadan Institute of Technology a má titul MS v strojárstve na Stanfordskej univerzite. Bol mu udelený aj čestný titul Doktor vied (Doctor of Science) na Lafayettovej vysokej škole (Lafayette College) v roku 2017 a čestný titul Doktor inžinierstva (Doctor of Engineering degree) v Technologickom inštitúte Stevens (Stevens Institute of Technology) v roku 2018.

4/2023