Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Grass and Trees

Udržateľnosť v akcii

Zaviazali sme sa pomáhať našim zákazníkom zlepšovať ich výkon v oblasti udržateľnosti, znižovať naše vplyvy na životné prostredie a podporovať našich zamestnancov, komunity a zainteresované strany. 

We have a dream for the future and through our actions, we are making our dream a reality. I can assure you of our continuing commitment and dedication to stand together and work together to make a difference for our world.

Seifi Ghasemi, Air Products Chairman, President and CEO

Tu je niekoľko nedávnych príkladov, ktoré ukazujú, ako realizujeme naše záväzky v oblasti udržateľnosti.