Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Grass and Trees

Udržateľnosť v akcii

Zaviazali sme sa pomáhať našim zákazníkom zlepšovať ich výkon v oblasti udržateľnosti, znižovať naše vplyvy na životné prostredie a podporovať našich zamestnancov, komunity a zainteresované strany. 

"Máme sen o budúcnosti a naše činy nás k nemu približujú. Chcem vás ubezpečiť o našom trvalom záväzku a odhodlaní stáť bok po boku a spolupracovať na zmene nášho sveta k lepšiemu."

–  Seifi Ghasemi, predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Air Products

Tu je niekoľko nedávnych príkladov, ktoré ukazujú, ako realizujeme naše záväzky v oblasti udržateľnosti.