Správa o udržateľnosti za rok 2021

 

Air Products sa zaviazala chrániť ľudí a životné prostredie a zároveň poskytovať produkty potrebné pre zdravý a plnohodnotný život. V tejto správe o udržateľnosti sa s vami podelíme o kroky, ktoré podnikáme, aby sme naplnili svetovú potrebu čistej, udržateľnej energie, spolu s naším vyšším cieľom zlepšiť udržateľnosť v našich podnikoch, s našimi zákazníkmi a pre našich zamestnancov, komunity a celý svet. .

2021 Sustainability Report 

Správa o udržateľnosti za rok 2021

Index obsahu Global Reporting Initiative (GRI).

Udržateľnosť 2021 – odsúhlasenie non-GAAP finančných opatrení

Air Products' zosúladenie s odporúčaniami rady pre Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Air Products' zosúladenie s odporúčaniami pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klimatickými zmenami (TCFD)