Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Flat sheets of glass

Vodík

Všestranný plyn pre sklársky priemysel

Vodík sa používa pri výrobe skla na reguláciu atmosféry, aby sa zabránilo nežiaducim reakciám, ako je oxidácia. Používa sa tiež na zlepšenie účinnosti pri rezaní, leštení, tepelnom spracovaní a tavení a zmäkčovaní.

Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam má vodík mnoho aplikácií vo výrobe skla:

Rezanie a leštenie

Na doplnenie alebo nahradenie aplikácií spaľovania paliva a vzduchu na zvýšenie prenosu tepla a efektívnejšieho rezania alebo leštenia skla

Tepelné spracovanie

Na doplnenie alebo nahradenie aplikácií spaľovania paliva so vzduchom na žíhanie, temperovanie, spevnenie a tvrdenie, aby sa zvýšil prenos tepla a výsledkom bolo účinnejšie tepelné spracovanie skla

Tavenie a zmäkčovanie

Na doplnenie alebo nahradenie aplikácií spaľovania paliva a vzduchu na zvýšenie prenosu tepla a za následok rýchlejšie tavenie alebo zmäkčovanie skla

Regulácia atmosféry

Na zabránenie škodlivým reakciám, ako je tvorba defektov skla, a na ochranu komôr/zariadení, kde sa sklo tvorí