Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Vodík

Viacúčelový plyn pre priemysel spracovania kovov a materiálov

Vodík sa používa pri spracovaní kovov a materiálov na zníženie oxidov kovov a na zabránenie oxidácii počas procesov tepelného spracovania a výroby kovového prášku. Vodík sa používa vo vysokorýchlostných kyslíkovo-palivových procesoch (HVOF) na generovanie vysokého tepla, nízkej oxidácie a vysokých rýchlostí častíc. Môže sa tiež použiť ako procesný plyn v aplikáciách plazmového striekania v atmosfére. Naši aplikační inžinieri vám môžu pomôcť vybrať systém napájania, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky na tlak a objem.

Air Products ponúka tekutý vodík a stlačený vodíkový plyn v rôznych čistotách a rôznych spôsoboch dodávok po celom svete vďaka našej sieti skladovacích a preplňovacích zariadení.