Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Nitrogen truck at Air Products campus, Allentown, PA.

Dusík

Inertný a nehorľavý plyn pre chemický priemysel

Dusík je cenený ako plyn pre svoje inertné vlastnosti, tak aj ako kvapalina na chladenie a mrazenie. Pretože dusík je inertný plyn (a nereaguje ľahko s väčšinou materiálov), chráni citlivé materiály a zabraňuje požiarom a výbuchom.

Naše skúsené aplikačné tímy po celom svete môžu využiť svoje znalosti z odvetvia a aplikácií, aby vám poskytli riešenie zásobovania dusíkom a technológie, ktoré uspokojí vaše jedinečné potreby.

Puzdro na dusíkovú inertizáciu horľavých a horľavých kvapalín

Ochrana proti plynu, kyslíku a vznieteniu, ktoré sa nečakane, explozívne spoja.