Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
green leaf with dew

Rast

Udržateľnosť je našou stratégiou rastu v Air Products. Udržateľnosť vytvára naše príležitosti na rast a naše príležitosti na rast podporujú naše zameranie a ciele udržateľnosti.

 

 

Two pillars of Air Products' sustainability strategy: core industrial gases business and blue and green hydrogenV Air Products je udržateľnosť našou stratégiou rastu a podporuje dva piliere našej stratégie: jadro podnikania v oblasti priemyselných plynov a náš Modrá a zelená vodíkový biznis.

Hlavné priemyselné plyny Air Products pomáhajú spoločnostiam v desiatkach priemyselných odvetví zlepšovať výnosy, znižovať spotrebu energie a znižovať emisie – inými slovami, zarábať viac za menej a zároveň znižovať dopad na životné prostredie. Napríklad náš kyslík a vodík umožňujú lepšie spaľovanie palív, čo znižuje emisie, a náš dusík sa používa pri zmrazovaní potravín na zlepšenie kvality produktov a zníženie odpadu.

V roku 2022 sme našim zákazníkom umožnili vyhnúť sa emisiám skleníkových plynov v celkovej výške 86 miliónov ton CO2e, čo je viac ako trojnásobok našich vlastných kombinovaných emisií CO2e Rozsah 1 a 2. Viac informácií nájdete v našej Správe o udržateľnosti za rok 2023.

Pokračujeme v práci v celosvetovom meradle, na prvom mieste projekty čistej energie zameraná na dekarbonizáciu ťažkej dopravy a priemyselných sektorov. Uvedomujúc si, že každá sekunda meškania je premárnenou príležitosťou na dekarbonizáciu, Air Products oznámila v roku 2022 zvýšenie nášho kapitálového záväzku o $4 miliardy, aby sa naše celkové plánované výdavky na nulový a nízkouhlíkový vodík a projekty prvého ťahu zvýšili než $15 miliardy do roku 2027.