Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Členovia správnej rady

Charles Cogut
Charles I. Cogut
Partner na dôchodku, Simpson Thacher & Bartlett LLP
Riaditeľ spoločnosti od roku 2015
Lisa Davis
Lisa A. Davis
Bývalý člen predstavenstva a generálny riaditeľ Gas and Power pre Siemens AG
Riaditeľ spoločnosti od roku 2020
Seifi Ghasemi
Seifollah ("Seifi") Ghasemi
Predseda, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti
Riaditeľ spoločnosti od roku 2013
David Ho
David HY Ho
Predseda predstavenstva a zakladateľ spoločnosti Kiina Investment Ltd.
Riaditeľ spoločnosti od roku 2013
Edward Monser
Edward L. Monser
(vedúci riaditeľ)
Prezident a prevádzkový riaditeľ na dôchodku
Emerson Electric Co.
Riaditeľ spoločnosti od roku 2013
Matthew Paul
Matúš H. Paull
Senior výkonný viceprezident na dôchodku a
Finančný riaditeľ spoločnosti McDonald's Corporation
Riaditeľ spoločnosti od roku 2013
Wayne T. Smith
Wayne T. Smith
Predseda a generálny riaditeľ spoločnosti BASF Corporation na dôchodku
Riaditeľ spoločnosti od roku 2021