Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Členovia správnej rady

Charles Cogut
Charles I. Cogut
Partner na dôchodku, Simpson Thacher & Bartlett LLP
Riaditeľ spoločnosti od roku 2015
Lisa Davis
Lisa A. Davis
Bývalý člen predstavenstva a generálny riaditeľ Gas and Power pre Siemens AG
Riaditeľ spoločnosti od roku 2020
Seifi Ghasemi
Seifollah ("Seifi") Ghasemi
Chairman, President, and Chief Executive Officer of the Company
Director of the Company Since 2013
David Ho
David HY Ho
Predseda predstavenstva a zakladateľ spoločnosti Kiina Investment Ltd.
Riaditeľ spoločnosti od roku 2013
Edward Monser
Edward L. Monser
(vedúci riaditeľ)
Prezident a prevádzkový riaditeľ na dôchodku
Emerson Electric Co.
Riaditeľ spoločnosti od roku 2013
Matthew Paul
Matúš H. Paull
Senior výkonný viceprezident na dôchodku a
Finančný riaditeľ spoločnosti McDonald's Corporation
Riaditeľ spoločnosti od roku 2013
Wayne T. Smith
Wayne T. Smith
Predseda a generálny riaditeľ spoločnosti BASF Corporation na dôchodku
Riaditeľ spoločnosti od roku 2021