Stále výbory 

Výbory predstavenstva


Charta výboru pre audit a financie
Účinné od 28. januára 2016

Charta Corporate Governance a nominačného výboru
Účinné od 16. júla 2015

Charta výboru pre rozvoj manažmentu a odmeňovanie
Účinné od 16. júla 2015


Zloženie stáleho výboru


C
= predseda; M = člen

riaditeľov Audit Comm. Corp. Govern.
A Nominovanie
Comm.
výkonný
Comm.
Mgmt. Dev. a
Comp. Comm.
CI Cogut M M
LA Davis M M M (C)
S. Ghasemi M (C)
DHY Ho M
M
EL Monser
M M M
MH Paull M (C) M M
WT Smith M
   M