Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Strands in a fiber optic glass cable

hélium

Všestranný plyn pre sklársky priemysel

Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam má hélium mnoho aplikácií pri výrobe skla. Napríklad po natiahnutí optického skla do jemných prameňov je toto sklo tienené héliom, zatiaľ čo je aplikovaný plášť, aby sa zabránilo tomu, že novovytvorený povrch skla reaguje s kontaminantmi prítomnými v okolitom vzduchu. Hélium sa môže použiť aj počas procesu prebublávania roztaveného skla na zlepšenie rafinácie, pretože má najrýchlejší čas stúpania bublín zo všetkých plynov.